ÚJRA A VÁLSÁG ELŐTTI SZINTEN A HAZAI MÉDIAPIAC

A Whitereport szerint újra a válság előtti szinten a hazai médiavállalatok összesített árbevétele és profitja.

Közel 1000 hazai médiavállalat adatai alapján a 338 milliárd forint összárbevételű piac 6%-os átlagos profitrátát mutatott 2017-ben.

A Whitereport makroszintű adatai a teljes iparág működését támogatják, hogy percepciók helyett tényadatokra alapozott döntések szülessenek.

A médiapiac változik, fragmentálódik, egyre nehezebben áttekinthető

ezért a piaci szereplőknek és hatóságoknak is érdeke, hogy a piaci folyamatokat átlássák. A Whitereport hét éve szolgáltat adatokat a hazai médakínálatról, kereskedelmi-, pénzügyi- és tulajdonlási viszonyokról, egy éve pedig elindult a brit adatbázis is az első modullal.

„A makromutatók fontosak, mert a médiapiaci valóság nem feltétlenül egyezik a percepciókkal. A magyar oldalunk publikus részén elérhetők és negyedévente frissülnek a Whitereport főbb indikátorainak aggregált adatai: médiakínálat, árbevétel, profit, tulajdonos és ügynökség témákban.” – mondta Incze Kinga, a Whitereport alapító-ügyvezetője.

„A Reklámszövetség számára is nagyon fontos, hogy különböző szempontokból rendelkezünk adatokkal, hiszen ezek együttesen segítenek ahhoz, hogy jobban átlássuk és mélységében ismerjük meg az iparágat. Ezek révén hatékonyabban tudjuk képviselni mind a fogyasztó, mind a reklámipar érdekeit.” – mondta el Fülöp Szilvia, a Reklámszövetség főtitkára.

A fenti indikátorok szerint a médiakínálat és a médiatulajdonosok száma minimálisan csökkent 2018. 2. felében az egy évvel korábbi időszakhoz képest, s még így is 11 245 médium és 6378 médiumüzemeltető működik Magyarországon.

A pénzügyi mutatókban 2017-ben az előző évhez képest növekedés mutatkozik mind a médiavállalati és médiaügynökségi összárbevételt, de különösen a médiavállalati összprofitot tekintve. 2017-ben a Whitereport-adatbázisban szereplő

940 médiavállalat összárbevétele 9,7%-kal növekedett és 338 milliárdra nőtt,

míg az összüzemi eredmény 21 milliárd Ft-ot tett ki. A nagy médiaügynökségek 98 milliárd Ft összforgalmat bonyolítottak.

Közel 1000 televíziós, rádiós, print, online, mozi- és köztéri médiavállalat adatai alapján 2017-ben 338 milliárd forint volt a hazai médiavállalatok összárbevétele. A Whitereport összesítése a médiavállalatok teljes árbevételét tartalmazza, azaz reklám-, terjesztési és egyéb árbevételeket egyaránt. A 10 évnyi smile, azaz mosoly alakú bevételgörbe mutatja, hogy a 2008 végén kezdődött lejtmenet 2015 óta újra felfelé ívelő mintát mutat, és 2017-re elértük a 2008-as szintet.

Hivatal Péter, a  Reklámszövetség ügyvezetőségének tagja hozzátette: „A reklámbevételek alakulása hasonló görbét mutat, annyi különbséggel, hogy az a globális digitális szereplők térnyerése okán már 2016-ban elérte a válság előtt, 2008-as szintet”.

A grafikon természetesen jelentős céglista-változásokat (indulások, megszűnések), szerkezeti változásokat és az egyes vállalatok közti jelentős különbségeket takar.

A Whitereport a médiavállalatok összesített árbevételi mutatójára – a Reklámtortához hasonlóan szeletekből álló, de a különbözőséget illusztrálandó – bevezeti a Médiapizza-kifejezést. 2017-ben a médiavállalatok Médiapizza-szeletei között azok a médiatípusok dominálnak, amelyek mind terjesztési-, mind reklámbevétellel rendelkeznek: a lapkiadók és a televíziók.

A pizzaszeletek méretét az adott médiatípusba tartozó cégek száma is befolyásolja  és különösen jelentős a long tail hatás a lapkiadók esetében. Az online tartalomszolgáltató-, a köztéri- és a moziszegmens a hazai médiavállalati adatok megközelítésében azonos szeletnek tűnnek, ha azonban a Magyar Lapkiadók egyesülete által a lapkiadó cégeknél összesen 8,5 milliárd forintra becsült online reklámbevételét átsoroljuk az online médiavállalatokhoz, részesedésük 9%-ra nő, míg a lapkiadók a televíziós szegmenssel válnak egyformává.

Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke és a Lapcom-vezérigazgatója a szakmai beszélgetésen a bemutatott adatokhoz hozzátette: „A válság előtti reklámbevétel-fókusztól a médiavállalatok üzletpolitikája visszatérni látszik a fogyasztói bevételek felé.”

A Whitereport Médiapizza- és az MRSZ Reklámtorta-adatai részben átfedésben vannak, mivel a hazai médiavállalatok reklámbevételi adatai részei a Reklámtortának. A Médiapizza azonban pluszban a terjesztési és egyéb, a hazai médiavállalatoknál jelentkező árbevételeket is tartalmazza, a Reklámtorta pedig a Google és Facebooknál történő, nem hazai médiavállalati árbevételt jelentő összegeket is mutatja.

A Whitereport magyarországi legfrissebb profitindikátorai szerint 2017-ben az előző évi adatokhoz képest 172%-os össznövekedés következett be.

940 hazai médiavállalat együttesen 21 milliárd Ft üzemi eredményt ért el 2017-ben

– nagyságrendileg a 2008-as szinttel megegyező összeget. 2017-ben az összesített üzemi eredmény a hazai médiavállalatok éves nettó árbevételének átlagosan 6%-a volt (közszolgálati médiumok nélkül). Ha az egyes cégek részesedését nézzük, ott jelentős különbségeket találunk:

a 21 milliárd Ft üzemi eredmény 88%-a összesen 10 médiacégnél összpontosul.

 

A Whitereport oldalán további információk, interaktív profittérképek találhatók.
(onBRANDS)