AZ MRSZ TISZTELETBELI ÖRÖKÖS TAGJA

A Magyar Reklámszövetség elnöksége egyhangúlag szavazta meg Dr. Megyer Örs kitüntetését.

A Magyar Reklámszövetség Tiszteletbeli Örökös Tag elismerést eddig öt kiváló szakembernek adományozott, utoljára 2015-ben.

Dr. Megyer Örs elismerését az ügyvezetőség teljes összhangban terjesztette az elnökség elé, amelyet az MRSZ elnöksége egyhangúlag szavazott meg. Az elismerést igazoló oklevelet az MRSZ május 27-i ügyvezetőségi ülésén ünnepélyes keretek között adták át Dr. Megyer Örsnek.

Gulyás János, az MRSZ elnöke hangsúlyozta: „Külön öröm számomra, hogy az elnökség teljes támogatással szavazta meg Dr. Megyer Örsnek a kitüntetést. Bízunk benne, hogy Örs szakmai aktivitására, tudására a jövőben is számíthat nemcsak a reklámszakma egésze, de az MRSZ is, hiszen Örs jelenleg is a Reklámszövetség felügyelő bizottságának elnöke.”

Dr. Megyer Örs több évtizede (tagcég képviseletében vagy egyéni tagként) tagja a Magyar Reklámszövetségnek folyamatosan tisztséget vállalva a tagság támogatásával. Korábban elnökségi tagként, az elmúlt 7 évben a Felügyelő Bizottság tagjaként, illetve annak elnökeként támogatja a Reklámszövetség munkáját. Mindemellett más iparági szervezetekben is – elsősorban az ÖRT elnökeként – sokat tett a kommunikációs iparág elismertségéért, kiemelten az önszabályozás területén. Aktívan hozzájárult a társszervezetekkel való közös projektek megvalósításához, mint például a Magyar Reklámetikai Kódex frissítéséhez, melyet az MRSZ-ÖRT készített elő és közösen jelentett be 22 szervezet együttes aláírásával.

Dr. Megyer Örs, az oklevél átvételekor elmondta: „Igaz, hogy egy ilyen díj átvétele egyben kedves figyelmeztetés a koromra, mégis nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Magyarország legpatinásabb, a szakmát meghatározó szövetsége gondolt rám és felvett a hazai reklámot meghatározó „nagy öregek” közé.” 

Az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagságról

A Magyar Reklámszövetség 2014 decemberében határozott arról, hogy létrehozza az Örökös Tagság címet, amelyet Dr. Nagy Bálint korábbi elnök és alelnök, jelenleg ügyvezetőségi- és elnökségi tag javasolt. Tiszteletbeli Örökös Tagság címet az elnökség olyan, a nyugdíjkorhatárt elérő vagy annál idősebb szakembernek ítélhet oda, aki korábban legalább 5 éven keresztül az MRSZ tagja volt és tisztséget töltött be a szervezetben vagy az MRSZ keretében és tágabb értelemben a magyar kommunikációs szakma érdekében sokat tett. Az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagokat a rendes tagokkal minden tekintetben azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, tagdíj fizetése nélkül.

Eddig kitüntettettek

Az elismerést legelőször a szövetség 40 éves jubilálása alkalmával rendezett gálán 2015 januárjában Dr. Takács Ildikónak és Sas Istvánnak adta át az elnökség. Majd 2015. decemberében újabb három szakemberrel bővült a kitüntetettek sora: az éves közgyűlésen Merényi Éva, Dr. Skriba Judit és Dr. Pócsik Ilona vehette át a Tiszteletbeli Örökös Tagságot igazoló díszoklevelet, ezzel öt főre bővült az Örökös Tagok száma.
( onBRANDS )