97 SZÁZALÉKOS MUNKAVÁLLALÓI ELÉGEDETTSÉGGEL ZÁRTA A 2023-AS ÉVET A FENIX OUTDOOR

A vállalat magába foglalja a Fjällräven és a Hanwag márkákat is.

A ruhaiparban működő globális nagyvállalatok felelőssége, hogy a teljes ellátási láncra kiterjedően mindent megtegyenek a biztonságos és egyenlő feltételeket kínáló munkakörülmények megteremtéséért, valamint az olyan kockázatok minimalizálásáért, mint a méltánytalan bérezés vagy a gyerekmunka. Mindezt a Fjällrävent és a Hanwagot is gyártó és forgalmazó Fenix Outdoor az emberi jogok tiszteletben tartását alapértéknek tekintő szemlélettel, a megfelelő szakmai szervezetek bevonásával és transzparens működéssel biztosítja, amelyet a 2023-as évi fenntarthatósági beszámolója is alátámaszt. 

A Fenix Outdoor valamennyi márkája tervezése és gyártása során – a Fjällräven, a Tierra, a Hanwag, a Frilufts és Royal Robbins – elkötelezett a felelős beszerzés, az emberi jogok, a tisztességes munkafeltételek, a működése alapkövének számító környezet tiszteletben tartása, valamint a vállalat által okozott negatív hatások csökkentése mellett. A társaság célja, hogy a gyorsan változó divatirányzatok és trendek követése helyett olyan tartós, funkcionális, időtálló ruhadarabokat és felszereléseket kínáljon a természet felfedezéséhez, amelyek akár egy életen, sőt, eseteként több generáción át is kiszolgálják a felhasználókat. A fenntarthatóság a munkavállalókkal és a beszállító partnerekkel kialakított viszonyok esetén is kulcsfontosságú alapelvnek minősül. Ennek megfelelően a Fenix 2023-ban 470 ezer eurót – közel 180 millió forintot – adományozott a Nature Bonus programján keresztül helyi környezetvédelmi csoportoknak, továbbá világszerte együttműködik a nem kormányzati, iparágakon átívelő és több érdekelt felet tömörítő szervezetekkel – mint például a Fair Labor Association (FLA), amelynek 2013 óta tagja -, hogy közösen lépjenek fel többek között a kényszermunka, a gyermekmunka, a nem biztonságos munkakörülményeket és a diszkrimináció ellen. A beszállítóival kötött magatartási kódexének tartalma (CoC) is tökéletesen illeszkedik az FLA által meghatározott elvekhez és gyakorlatokhoz.

A gyártó országok vizsgálata

A Fenix Outdoor célja, hogy egyre több termékét Európán belül gyártsa, ennek megfelelően saját gyártókapacitásokkal rendelkezik több európai országban (ezek közé tartozik Németország, Magyarország és Horvátország), és beszállító partnerekkel működik együtt Portugáliában. Emellett továbbra is elengedhetetlen a Kínában és Vietnamban található beszállítók alkalmazása. Ezeknek a partnereknek a kiválasztása során a társaság minden esetben mérlegeli a korrupció, az emberi jogok, a politikai és környezeti kockázatok, valamint az üzleti lehetőségek különböző paramétereit, továbbá ESG-alapú kockázatelemzéssel évente újraértékeli azokat az országokat, ahol – akár saját gyártóegységeivel, akár partnereink keresztül – jelen van.  

Ellenőrzés és panaszkezelés

Tavaly a termelési helyszínein közel 100 ellenőrzést végzett a Fenix, amelyekből kiderült, hogy a beszállítói láncban nem volt jele se gyerek- se kényszermunkának, ugyanakkor 18 esetben merültek fel olyan egészségügyi és biztonsági, munkaügyi, üzleti etikai vagy környezetvédelmi kérdések, amelyek esetén azonnali lépéseket tettek a problémák közvetlen kezelésére. Bizonyos emberi jogi és környezetvédelmi átvilágítási (HREDD) kötelezettségszegések esetén a cégcsoport a vizsgálat és a megoldás idejére felfüggesztheti, de akár végleg meg is szüntetheti a beszállítói kapcsolatot.

A Fenix Outdoor létrehozott egy globális visszajelzési rendszert, amelyen keresztül a belső és a külső érdekeltek egyaránt bejelenthetik a jogsértéseket, környezeti kockázatokat és egyéb, akár a cégcsoporttal kapcsolatos működési aggályokat. 

2023-ban a beszállítók:

  • 59%-a számolt be helyi panaszgyűjtő felületről,
  • 19%-a használt például helyszíni anonim postaládát,
  • 13%-a szakszervezeteken keresztül osztotta meg a visszajelzéseit,
  • 12%-a pedig olyan szervezetekhez nyújtotta be észrevételeit, mint az FLA vagy a Fair Wear Foundation.

A megkérdezett beszállítók 81%-a tavaly semmilyen panasszal sem élt.

Így növeli a Fenix Outdoor munkavállói jóllétét

A Fenix Outdoor 2023-ban közel 3000 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatott – 4,8%-kal többet, mint 2022-ben -, többségüket főállásban, míg egy részüket szezonális munkavállalóként. Mintegy 80%-uk az Európai Unióban dolgozik, itt találhatóak ugyanis a svéd cégcsoport fő kereskedelmi, raktározási és gyártói egységei. A Fjällrävent is gyártó és forgalmazó Fenix Outdoor számára a biztonság mellett, a munkahelyi wellbeing, vagyis alkalmazottai életminősége, továbbá a kiegyensúlyozott és egyenlőségen alapuló munkakörülmények és juttatások is épp olyan fontosak.

  • A munkatársai részt vehetnek olyan rendezvényeken, mint a Fjällräven Classic, amely során nem csupán a természet jótékony hatásait és a csapatmunkát élvezhetik, de a cégcsoport termékeit és felszereléseit is próbára tehetik. Az így gyűjtött tapasztalatokat ráadásul később beépítik a következő generációs termékekbe.  
  • A nemek közti egyenlőség nem csak szavakban, de tettekben is megvalósul. A Fenix Outdoor női középvezetőinek aránya 44%, ez hasonló az előző évihez, továbbá rendkívül fontosnak tartja, hogy az esélyegyenlőség jegyében a hasonló pozícióban dolgozó nőknek és férfiaknak is egyenlő béreket fizessen.
  • A munkahelyi wellbeing gyakorlati megvalósulása és kiterjesztése érdekében, minden egységben éves workshopokon oszthatják meg a munkavállalók gondolataikat a jóllét fogalmával kapcsolatban.

A Fenix Outdoor folyamatosan nyomon követi munkavállalói elégedettségét, amely 2023-ban 87-97,3% közötti értéket mutatott, ez megfelel a 97%-os belső céloknak. Ezt kívánja tovább növelni a 2030-ig szóló társadalmi felelősségvállalási stratégiájával, amelyet a tervek szerint idén véglegesíti, és amelyben sok más fenntarthatósági cél mellett döntő szerepet kap a cégcsoport egyik legfontosabb értéke, a nemtől független, tisztességes bérezés.
( onBRANDS )