FOLYAMATBAN A BEFEKTETŐI TÁRGYALÁSOK

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Est Media rendezte sajáttőke-helyzetét, megszabadult kötelezettségeitől, és készen áll a társaságot tevékenységgel megtöltő befektető fogadására.

2018 első félévében az Est Media Nyrt. sikeres csődeljárásának eredményeként a társaság kötelezettségállománya megszűnt, saját tőkéje pedig pozitívba fordult, és több, mint 54 millió forint lett (tavaly ilyenkor még -4,42 milliárd forint volt).

A tavaly ősszel elfogadott csődegyezségi megállapodás értelmében az Est Media hitelezői vállalták, hogy elengedik a követelésük járulékait, valamint a tőkeösszeg 97,45 százalékát, a fennmaradó 2,55 százalékot pedig névértéken tőkévé konvertálják. A csődegyezségre figyelemmel május 28-án és július 12-én az Est Media az alaptőkéjét új, 0,78 forintos névértékű részvények zártkörű forgalomba hozatalával felemelte, ezzel tőkévé konvertálva csődeljárás alá tartozó, valamint moratórium alá nem eső tartozásai döntő többségét. Ilyen módon az Est Media kötelezettségállománya megszűnt, ideértve a 2014. évi, csaknem 3,3 milliárd forint tőkeösszegű kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségállományt is.

A sikeres intézkedések mellett az Est Media első féléves adatai is számottevő javulást mutatnak. A saját tőke 2018 első félévében pozitívba fordult, 54.106.000 forintra nőtt (2017 első félévében mínusz 4.420.311.000 forint volt). Mivel az Est Media jelenleg tényleges üzleti tevékenységet nem folytat, így az olyan adatok, mint az árbevétel és az EBITDA kevésbé relevánsak tőkepiaci teljesítménye szempontjából.

Az Est Media kiemelt célja, hogy rendezett legyen a társaság kapcsolata a tőkepiaci működés szempontjából lényeges piaci szereplőkkel.

Ennek értelmében a csődegyezségben foglalt 2,55 százaléktól eltérően a Park Teniszklub Zrt. – mint a társaság legnagyobb részvényese – megállapodott a Budapesti Értéktőzsdével, a KELER-rel, valamint az MNB-vel arról, hogy az Est Media tartozásainak 100 százalékát rendezi.

Az Est Media stratégiája a kezdetektől az volt, hogy a kötelezettségek megszűnése és ezen keresztül a sajáttőke-helyzet rendezése megteremtse annak előfeltételeit, hogy olyan potenciális befektetők vagy tevékenységek bevonása történhessen meg, akik/amelyek számára a társaság tőkepiaci jelenléte és eddig ki nem aknázott tartalékai lehetőségeket hordoznak. A fent említett intézkedéseket az Est Media a csődegyezség megkötésekor vállalta és célként tűzte ki, mostanra pedig sikeresen teljesítette azokat. Az Est Media továbbá vállalta azt is, hogy olyan befektetővel/tevékenységről köt megállapodást, aki/amely a társaság részvényeseinek érdekei és a további működés szempontjából a lehető legelőnyösebb. A féléves jelentésben az Est Media jelezte, hogy folyamatban vannak a befektetői tárgyalások olyan komoly befektetőjelöltekkel, akiknek a tevékenysége megfelelő potenciállal bír egy értékteremtő tőkepiaci történet számára.
(onBRAND)