2022-RE 20 SZÁZALÉK NŐ AZ UNICREDIT FELSŐ VEZETÉSÉBEN

Céljuk az egyenlő esélyek biztosítása a nők számára a munkaerő-felvétel során.

Ez része a bank sokszínűségi cselekvési tervének és annak a kötelezettségvállalásának, melyet az Egyesült Királyság Gazdasági és Pénzügyminisztériumának “Woman in Finance Charter” dokumentumához 2018 júliusában történt csatlakozásakor tett.

A bank kinevezi a felső vezetői csapat egy tagját a nemek sokszínűsége és a befogadás felelősének a csoporton belül.

Jean Pierre Mustier, az UniCredit vezérigazgatója így kommentálta a hírt: “A sokszínűség nélkülözhetetlen az innovációhoz és a fenntartható eredményhez. Az UniCreditet mint páneurópai bankot gazdagítja munkatársaink sokszínűsége, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk olyan pozitív munkakörnyezet megteremtése iránt, ahol minden tehetségnek, készségnek és tapasztalatnak megbecsülésben van része, és a különböző álláspontok nyíltan kifejthetők. Ez kulcsfontosságú annak a célunknak az eléréséhez, hogy az európai bankszektor egyik legjobb munkaadójává váljunk. Ennek fontos eleme a nemek közötti egyensúly, és elismerjük, hogy ezen a téren még hosszú út áll előttünk. Határozott intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk a sokszínűséget és a nemek közötti egyensúlyt a csoport minden szintjén, ezt jól példázza a 2022-ig elérendő 20 százalékos célkitűzés is.”

Emellett a

nemek közötti egyensúlyra vonatkozó külön célszámok lesznek érvényesek a felső vezetők kiválasztására,

beleértve a nemek közötti bérkülönbséggel/béregyensúllyal és nemek sokszínűségét általánosabban érintő kezdeményezésekkel kapcsolatos célokat is. További meghatározott célok csoport- és helyi szinten egyaránt például: a vezetői pozíciókba való előléptetési folyamatba bevont nők számának növelése, a “short list”-es jelöltek nemek szerinti megoszlásának monitorozása és egyenlő esélyek biztosítása a nők számára a munkaerő-felvétel során.

A sokszínűségi és befogadási célok irányába tett előrelépéseket az UniCredit a Gender Balance Dashboard (a nemek közötti egyensúlyt monitorozó rendszer) használatával követi nyomon, és a csoport integrált jelentésében teszi közzé. A 20 százalékos csoportszintű cél a bank 2017-ben elindított csoportszintű sokszínűségi cselekvési tervének részét képezi, amely a sokszínűség minden szinten történő fejlesztésére és támogatására összpontosít a toborzás és a tehetséggondozás, a szakmai fejlődés, a bérezés, a munka és a magánélet közötti egyensúly, a tájékoztatás és az oktatás terén egyaránt. 2018-ban megalakult a sokszínűségi és befogadási bizottság, amelynek feladata e kezdeményezések végrehajtásának a nyomon követése.
(onBRANDS)