ÉVES ÉS EGYBEN RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST TARTOTT A HUNGARIAN BUSINESS LEADERS FORUM

Az Egyesület több új elnökségi tagot is választott.

Istenesné Solti Andreát, a Shell Hungary igazgatóságának elnökét választotta új elnökévé a Hungarian Business Leaders Forum.

Czakó Borbála leköszönő elnök tiszteletbeli elnökként továbbra is aktívan támogatja a HBLF tevékenységét. Borbála közel a kezdetek óta volt a HBLF igazgatóságának tagja, 2003-tól pedig elnökként is vezető szerepet játszott a HBLF hosszútávú sikereinek elérésében és magas színvonalú tevékenységének irányításában. A HBLF ma Magyarország egyik legmeghatározóbb nemzetközi szinten is sikeresen működő civil szervezete. A HBLF missziója a fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, felelős vállalat irányítás, sokszínűség, valamint a nők vállalati vezető szerepének támogatása mellett olyan társadalmi és üzleti érték teremtése, melynek középpontjában a hosszútávú értékteremtés áll.

A szervezet a rendszerváltás után Károly walesi herceg kezdeményezésére jött létre. Alapításakor megfogalmazott fontos célja mindmáig aktuális: széles körben elfogadtatni a vállalatok társadalmi szerepvállalását, a tagok aktív munkájára építve.

Istenesné Solti Andreát egyhangúan választották meg a Hungarian Business Leaders Forum új elnökévé.

Andrea hosszú évek óta vezető szerepet játszik a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának pozitív alakításában, elkötelezett támogatója a sokszínűségi és esélyegyenlőségi kezdeményezéseinek. A Forbes 2020-ban Magyarország 4. Legbefolyásosabb női üzleti vezetőjévé választotta. A HBLF Nő Fórumának tagjaként 13 éve vállal fontos társadalmi feladatokat, elkötelezett támogatója a Sokszínűségi Karta kezdeményezésnek és a HBLF Romaster programnak.

„Fontosnak tartom, hogy továbbra is értékteremtő programokat indítsunk, amelyek hatékony válaszokat adnak az aktuális társadalmi kérdésekre. A HBLF Romaster és Xmentor programok fontos kezdeményezések. A felelős gondolkodást és a párbeszédet a gazdasági és fenntarthatósági kérdésekről szintén fontos pillérnek tartom. A munkát pedig „együtt erősebbek vagyunk, és messzebbre jutunk” szellemében szeretném végezni a tagvállalataink bevonásával. A HBLF társadalmi megbecsülése, elismertsége nagyon erős, a programjaink vonzóak, örömmel tölt el, hogy a tagok száma bővül. Ezek kiváló alapot adnak az építkezésre.” – mondta Istenesné Solti Andrea.

A szervezet vezetésében tovább folytatja munkáját Jamniczky Zsolt igazgató és Janza Ákos igazgatósági tag. A HBLF új kincstárnokot is választott Juvancz Beáta személyében. A kommunikációs tevékenységet Bodó Teodóra vezeti, az Etikai munkacsoport vezetője Bácsfalvi András lett. A HR Műhelyt Gothárdi Ibolya vezeti. A vezetőség három további új elnökségi taggal is bővült, a közgyűlés e testületbe Zolnay Juditot, Furák Andrást és Gárdus Zsuzsát választotta meg.

A HBLF online közgyűlése Czakó Borbálát – a szervezet korábbi elnökét – egyhangúan tiszteletbeli elnöknek választotta, megköszönve a több évtizedes kimagasló munkáját. A korábbi elnökasszonyt megtiszteltetésként érte a tisztség és így értékelte az elmúlt 29 évet: „A HBLF elnökeként mindig azt tartottam szem előtt, hogy olyan értékrendet képviseljek, melynek alappillérei zsinór mérceként szolgálhassanak a magyar üzleti vezetők számára az emberiesség, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság és mindazon területeken, ahol érdemben tudjuk pozitívan befolyásolni az egyént, a társadalmat és környezetünket. Kennedy-t idézve: „Ne azt kérdezd mit tud tenni érted a hazád, inkább azt, hogy mit tudsz tenni a hazádért.” A ma vállalat vezetőjének nyitottnak, társadalmilag érzékenynek kell lennie és úgy érni el üzleti sikereket, hogy közben az értékrend ne sérüljön.”

Az Egyesület munkáját közel 30 éve Károly walesi herceg egyik kiemelt gondolata határozza meg: „Meggyőződésem, hogy a közösségeket érintő problémákat csak az üzleti világ teljeskörű bevonásával lehet sikeresen megoldani. Az üzleti élet vezetői rendelkeznek azon sajátos lehetőséggel, hogy kihasználva vezetői és üzleti képességeiket, vállalkozó szellemű és kreatív gondolkodásmódjukat és fontos pozíciójukat, segítséget nyújtsanak a jelenleg fennálló bonyolult társadalmi és környezetvédelmi problémák megoldásához.”
( onBRANDS )