ÚJ ÜZLETÁGGAL NÖVEKSZIK TOVÁBB A NOVA HUMAN RESOURCES

Az új üzletágat a menedzsment legfrissebb tagja irányítja.


2023 januárjától munkaerő-kölcsönzési üzletág és szolgáltatás bevezetésével folytatja dinamikus nö-vekedését a Nova Human Resources. A vállalat bejelentette, hogy az új üzletág élére egy tapasztalt szakember, Hortobágyi László érkezett, aki igazgatóként felel a részleg fejlődéséért. Az új vezető feladata az üzletág sikeres felépítése, a kölcsönzött munkaerő létszámának folyamatos növelése, vala-mint a vállalat szolgáltatásportfóliójában rejlő szinergiák azonosítása és a működési folyamatok opti-malizálása.

A Nova HR szolgáltatása lehetőséget ad arra, hogy a cégek időlegesen növelhessék dolgozóik létszámát, illetve szükség esetén gyorsabban alkalmazkodhassanak a változó piaci körülményekhez.

Az új üzletágat vezető Hortobágyi László több mint 20 éve dolgozik a HR területén, főként a szolgáltatói szektorban szerzett tapasztalatokat, számos magyar tulajdonú és multinacionális személyzeti szolgáltatónál dolgozott vezetői pozíciókban. Emellett vállalati oldalon is kamatoztatta és bővítette szakmai isme-reteit, interim HR közép- és felsővezetői pozíciókat töltött be a KKV- és a nagyvállalati szektorban egyaránt. A szakember a Pécsi Tudományegyetemen szerezte alap- és mesterdiplomáját HR szakon, majd az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnél munkaügyi felügyelőként szerzett alapismereteit munkajogi szakokleveles tanácsadó képesítéssel egészítette ki.

A személyzeti szolgáltatók piacán eltöltött évtizedek alatt Hortobágyi Lászlónak több munkaerőkölcsönző cégnél sikerült felfuttatnia a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámát. Emellett számtalan komplex HR-szolgáltatást értékesített és valósított meg, és több, kifejezetten az ügyfelek stratégiai igényeinek megfelelően kialakított „tailor made” szolgáltatásportfóliót hozott létre.

„Laci személyében megtaláltuk a legmegfelelőbb embert, hogy felépítse és sikerre vigye új üzletágunkat. Szakmai kapcsolatunk 15 éve kezdődött, a kölcsönös bizalom teljesen megalapozott közöttünk, és minden támogatást biztosítunk számára, hogy elérje közös céljainkat” – nyilatkozta Jamniczky Andrea a Nova HR egyik ügyvezető igazgatója.

„Büszkeséggel tölt el, hogy felkértek a Nova HR Munkerőkölcsönzési üzletágának felépítésére és vezetésére, amelyet az Ügyfeleim részéről már ismert szolgáltatói mentalitáson túl, immár tulajdonosi szemlélettel, legjobb szakmai tudásom szerint fogok ellátni” – tette hozzá Hortobágyi László.
( onBRANDS )