EGYÜTTMŰKÖDÉST KÖTÖTT AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉS A HEPA MAGYAR EXPORTFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

Kiemelten fontos, hogy a HEPA a gyakorlati tudást és tapasztalatot be tudja bevinni az egyetemi oktatásba.

2021 év végén fogadta el a kormány a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség kezdeményezését egy komplex képzési program indítására, amelynek célja a külkereskedelmi szektort jelenleg súlyosan érintő szakemberhiány leküzdése.

Az ágazatban dolgozó képzési szakemberek általános visszajelzése szerint nagymértékben csökkent az olyan valós gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek száma, akik megfelelő szintű külpiaci szaktudással rendelkeznek, hiszen ezen kompetenciák napjainkban csupán a felsőoktatási intézményekben szerezhetők meg. Nincs olyan oktatási szereplő, aki ezen komplex tudásanyag célzott átadására képes lenne az egészen kezdő szinttől. Hiánypótló jelleggel 2022 őszétől két képzési szinten oktat a HEPA: a külpiaci alapképzés e-learning formában már 2022 januárja óta ingyenesen elérhető, míg az export koordinátor külpiaci szakképzés blended-képzési formában 2022. szeptember 30-án indult.

Dr. Szabó Kristóf, a HEPA ügyvezető igazgatója elmondta, kiemelten fontos, hogy a HEPA a gyakorlati tudást és tapasztalatot tudja bevinni az egyetemi oktatásba, illetve támogatják azokat a törekvéseket is, hogy az egyetemi hallgatók többlet kreditpontot kapjanak a HEPA által kínált, tanmenetbe illeszkedő e-learning-kurzusok elvégzéséért. Az együttműködés keretein belül a sor kerül közös projektek és pályázatok kidolgozására, kölcsönös információcserére, alkalmazott kutatásra, közös kutatóműhelyek létrehozására, szakmai gyakorlati helyek biztosítására, gyakornoki programok közös megvalósítására, szakmai hálózatépítésre, közös szakmai rendezvények megvalósítására, a HEPA egyetemi népszerűsítésére és állásbörzén való részvétel támogatására.

“Alapvető célunk, hogy az Óbudai Egyetem és a HEPA elméleti, gyakorlati tudásbázisát, kapcsolatait a közös szakmai célok érdekében mozgósítsák, kiemelten a kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosítása és piacosítása érdekében” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente megemlítve, hogy kooperációk révén a hallgatók továbbképzési lehetőségekhez juthatnak nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és üzleti területeken.

Az Óbudai Egyetem a hazai műszaki felsőoktatás meghatározó intézménye olyan szellemi bázissal, innovációs lehetőségekkel, kimagasló kutatási eredményekkel, amelyeket szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni nemzetközi színtéren is.

Az ÓE oktatási és tudományos tevékenységét a HEPA eredményesen segítheti kiterjedt nemzetközi kapcsolataival.

Emellett az ÓE kutatási tevékenységének eredményei beépülhetnek a HEPA további külföldi törekvéseibe. A célterületek az Európai Unió, azon belül a V4 országok, valamint Ázsia, a Balkán-félsziget és az egész Baltikum.

Nemzetközi konjunktúrában a legbiztosabb kitörési pontot az innovációba, a jövőbe és a felsőoktatásba való befektetés jelenti.

Az Óbudai Egyetem eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy gyorsan változó világunkhoz igazodva innovatív munkaerővel támogassa a hazai gazdaság megerősödését. A nálunk megszerzett diploma értékes és jó ajánlólevél – magyarázta Prof. Dr. Kovács Levente. Magyarországon ma minden harmadik mérnök az Óbudai Egyetemen végzett, és ami ennél is jobb hír, hogy szinte mindenki (90 százalékot meg haladó az arány) jól fizető állásban tud elhelyezkedni néhány hetes álláskeresést követően. Sőt vannak olyan szakjaink, ahol már a tanulmányi idő alatt „elkelnek” hallgatóink – tette hozzá a rektor, aki megemlítette, hogy országos szinten egyedülálló módon innovációs menedzsment doktori iskolát terveznek létrehozni, illetve a jelen kihívásaihoz igazodva a műszaki alap- és mesterképzés megreformálását is elindítják. Mint fogalmazott: a jövőt építjük akkor is, amikor három vidéki település önkormányzatával együttműködve tudományos és innovációs parkok fejlesztésébe fogtunk. Szeptemberben a nemzetközi science park szövetség az országban elsőként számunkra biztosította csatlakozási lehetőséget.
( onBRANDS )