DUKAI REGINÁT ÉS A RED LEMONT IS MEGBÍRSÁGOLTA A GVH

A Red Lemon Media reagált a GVH határozatára.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy mind a Dukai Regina tulajdonában álló „With Love” Kft., mind a vele szerződő, influencereket közvetítő médiaügynökség, a Red Lemon Media Group Kft. hiányosan teljesítette a közösségi média-megjelenésekkel kapcsolatos, korábban vállalt kötelezettségeit.

A GVH korábban három, kiemelkedő számú követővel rendelkező véleményvezér kommunikációs tevékenységének vizsgálatára indított eljárást. Mindhárom eljárás kötelezettségvállalással zárult, azzal a kiemelt céllal, hogy az érintett piac szereplői iránymutatást kapjanak a közösségi médiában történő reklámozással összefüggő versenyjogi megfelelésről és a kapcsolódó versenyhatósági elvárásokról. Utóbbiak lényege, hogy egyértelműen, közérthetően és jól észlelhetően kell a fogyasztók tudomására hozni, ha egy posztot egy véleményvezér ellenszolgáltatásért (pénzért, próbatermékért, egyéb kedvezményért stb.) tesz közzé. Lényeges továbbá, hogy

a reklám megjelölésének elmaradásáért felelősséggel tartozik mind a poszt közzétevője, mind az érintett termék értékesítője,

így mindkét oldal érdekelt a jogszerű kommunikációban.

A GVH most zárult utóvizsgálata megállapította, hogy Dukai Regina az elvárásoknak megfelelően tüntette fel a „#reklám” jelölést közösségi oldalainak minden fizetett posztjánál. A szintén vállalt tájékoztató posztok ugyanakkor nem az előírt módon jelentek meg, mert elmaradt a GVH útmutatójának feltüntetése, valamint a heti rendszerességű közzététel. A véleményvezér emellett nem módosította a vállaltaknak megfelelően a Red Lemonnal kötött együttműködési megállapodását, valamint nem igazolta teljes körűen kötelezettségvállalásának teljesítését sem.

A vizsgálat eredménye alapján továbbá a Red Lemon Media Group nem módosította szerződéseit és együttműködési megállapodásait a vállalt és így előírt módon, nem hívta fel maradéktalanul ügyfelei figyelmét a jogszabályi előírásokra, és nem igazolta kötelezettségvállalásának teljes körű teljesítését.

A „With Love” Szolgáltató Kft.-vel szemben a hatóság egymillió forint bírságot szabott ki, hiszen mulasztása kisebb hiányosságokból fakadt. A Red Lemon esetében a GVH egyebek mellett azt vette figyelembe, hogy jelentős forgalmú, több hirdetővel és influencerrel szerződésben álló piaci szereplő, amely kötelezettségeit ugyan nagyobb részt teljesítette – így a piaci gyakorlatra vitathatatlanul kedvező hatást gyakorolt –, ám ezt az előírthoz képest minden alkalommal hiányosan tette. A cégnek így hárommillió forint bírságot kell megfizetnie.

A GVH ma kiadott határozata kapcsán a Red Lemon Media megküldte Nagy Péter ügyvezető nyilatkozatát:

„A GVH ma napvilágot látott, influencer marketing tevékenység kapcsán közösségi média-megjelenésekkel kapcsolatos elmarasztaló határozatát tudomásul vettük, a ránk kiszabott bírságot megfizetjük. A tények tükrében azonban mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy mind üzleti működésünkben, mind partneri viszonyainkban, ahogy ezt a hatósági végzés is rögzíti, követtük az előírt szabályokat. Olyan elemeknek nem tettünk teljes mértékben eleget, amelyről jogszabály külön ugyan nem rendelkezik, a hatóság mégis úgy ítélte meg, hogy elvárható lett volna. Mindezen hiányosságok – ha így kell neveznünk őket –, a hatósági megállapításban részletezettek, így erről bővebben onnan tájékozódhatnak az érdeklődők. A jövőben, ahogy eddig is, a jogszerű, átlátható működés mentén folytatjuk tevékenységünket, és edukatív szerepünk fontosságát még inkább szem előtt tartva működünk együtt a piac érintett szereplőivel.”
( onBRANDS )